schenkingen & ANBI

ANBI 

Stichting Inside The Same is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling. Hierdoor kunnen de donateurs hun giften opnemen in hun IB-aangifte. Voor degene voor wie de boven- of onderdrempel bij de aftrek een rol speelt, kan een meerjarige schenking de oplossing zijn. Tussenkomst van de notaris is hiervoor niet meer nodig. Voor een periode van vijf jaar wordt dan elk jaar een vast bedrag geschonken, dat volledig aftrekbaar is.