empowerment

We creëren voor mensen met albinisme een veilige plek in de maatschappij. Door onze trainingen leren ze een vak en zo zijn ze financieel onafhankelijk. Het is niet alleen economische maar ook sociale empowerment: zo zijn ze zichtbaar in de maatschappij en draaien ze volwaardig mee. We zien onze Empower-projecten dan ook niet als “charity-projecten” maar als een duurzame oplossing

Het verhaal van Faustine..

Faustine, kamp Buhangija 2015

Faustine, na overplaatsing 2016

Faustine, Matumaini School, 2019

 


Faustine herinnert ons eraan waarom we ons iedere dag inzetten voor kinderen met albinisme.

Net als Faustine verdient ieder kind een veilige plek om te leven.

In 2015 troffen we hem zwaar verwaarloosd en getraumatiseerd aan in opvangkamp Buhangija.

Gelukkig konden we hem een paar maanden erna overplaatsen naar een kleinschalige veilige opvang bij de Salvation Army (Leger des Heils), de Matumaini School in Dar Es SAlaam.

Naast dat hij naar school gaat, zorgen we voor alle medische voorzieningen.

Denk daarbij aan regelmatige huidcontroles en visuele hulpmiddelen.

Onze droom is dat hij na zijn studie een ambassadeur wordt voor inclusiviteit voor mensen met albinisme.

Hij is het levende bewijs dat dit mogelijk kan zijn.

Dat maakt trots.

Daarmee komen dromen uit!

Faustine in opvangkamp

voorlichting / inclusiviteit


samen met jou geven we een veilige toekomst!