education

We geven kinderen een toekomst doordat ze naar school kunnen en een opleiding kunnen volgen.

Zo zijn ze zichtbaar en maken ze onderdeel uit van de gemeenschap.

We zorgen voor  bewustwording & sociale verandering onder de bevolking.

Dit doen we door middel van voorlichting op scholen en  bewustwording campagnes omtrent albinisme.

het verhaal van moon...

Onze ambassadeurs en vrijwilligers bezoeken scholen en dorpen op afgelegen plekken.

Daar wordt voorlichting gegeven d.m.v. een kinderboek Moon (Mwezi in Kiswahili), onderwijzers en verzorgers krijgen afzonderlijke training en een 'Teachers Manual'.

Van het boek Moon is in 2020 een schitterende animatie gemaakt en heeft in 2021 op de WIFF in Zanzibar twee awards gewonnen!

De Moon animatie wordt getoond in lokale bussen die door heel Tanzania rijden en wordt op evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten getoond.

Moon-animatie


steun jij goede scholing?